Hvad er Digiplay?

Digiplay er et produkt, der kombinerer konkret legetøj med computerens muligheder.

Digiplays produkt anvender computeren i samspil med de fysiske genstande, som normalt anvendes i sprogindlæringen, for derved bedre at kunne hjælpe de børn, der har problemer med tilegnelsen af sprog. Digiplay består af temakufferter med legetøj, software til pc og en særligt udviklet plade, der tilkobles computeren. Der er udviklet, og skal fortsat udvikles, forskellige spil og niveauer til de enkelte temakufferter.

Digiplay kan anvendes i daginstitutionen/skolen og derhjemme. Børnene kan lege med Digiplay sammen med en voksen, sammen med andre børn eller alene.

Digiplay er udviklet i samarbejde med psykolog Bodil Andersen, forsker og ph.d. Carsten Jessen samt Cand. IT Jari Due Jessen. Produktet er videreudviklet og testet på to institutioner i Køge Kommune.